Откриха подновената ВиК мрежа на Панагюрище

На 06.08.2015г. се проведе тържественото откриване на обект “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”, изграден по линия на „Интегриран инвестиционен  проект във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”, изпълнен по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013…