В МГУ “Св.Иван Рилски” бе открита лаборатория за обучение по газови технологии

В началото на месец май, в МГУ “Св. Иван Рилски” бе открита лаборатория за обучение по газови технологии, която отговаря на най-съвременните изисквания. На събитието присъстваха представители на бизнеса и академичната общност на университета, между които проф. д-р Вяра Пожидаева – зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Павел Павлов- зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър…