Състоя се Национален форум „Предизвикателства и перспективи пред развитието на регионите“

На 23.04.2015г. в Националния дом на науката и техниката се проведе Национален форум “Предизвикателства и перспективи пред развитието на регионите”, организиран от Федерация на Научно-техническите съюзи в България (ФНТС), Областен информационен център София град и София област (ОИЦ), Дом на науката и техниката – Софийски регион (ДНТ) и Съюз на икономистите в България. Събитието се реализира…