Проф. д-р Лъчезар Цоцорков за пореден път бе отличен като „Меценат на годината”

Изпълнителният директор на „Асарел- Медет” АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков получи за пореден път признание за активната си и последователна дейност в  подпомагането на българската култура. На 20 май той бе удостоен от министъра на културата Петър Стоянович с  наградата „Меценат на годината” на специална церемония, състояла се в сградата на Министерството на културата. По…

СТО ЧОВЕКА ПОСЕТИХА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Денят на отворените врати в „Асарел-Медет“ АД се проведе на 29 април, а в обиколката на различни производствени обекти се включиха две групи от по 50 души. По „пътя на медта” поеха ученици, младежи и хора на средна възраст, както и  пенсионери, сред които имаше и ветерани от компанията. Гостите на компанията бяха от Панагюрище…

Лъчезар Цоцорков стана почетен професор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков бе удостоен със званието „Почетен професор“ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ заради активната му обществена и научна дейност, както и за личния му принос за устойчивото развитие и внедряването на иновации в минерално-суровинната индустрия в страната. Дипломата за почетен професор му бе връчена на тържествено заседание на Академичния съвет, което…