Съвместни проекти между „Аурубис България“ АД и община Златица

Информационният център на „Аурубис България“ АД, ситуиран в гр. Златица, беше домакин на среща между кмета на общината Магдалена Иванова и изпълнителния директор на „Аурубис България“ – Никола Треан. Двете страни подписаха договор за двустранно сътрудничество и реализацията на съвместни проекти. На събитието присъстваха Мануела Дюлгерова-Тотева – мениджър „Комуникация и събития“, Драга Сапунджиева – координатор…