Начало на нов проект в Община Златица

На 30- ти юли в заседателната зала на община Златица се проведе първата информационна среща за представяне на проекта “Компетентна  и ефективна общинска администрация Златица”. Проектът се финансира от Оперативна програма “Административен капацитет”, а се съфинансира от Европейския социален фонд. Проектът се осъществява по договор между Министерството на финансите и община Златица. В пресконференцията взеха участие…