Първи годишен форум „Индустрия и Енергетика – преодоляване на дисбалансите, фактор за индустриална стабилност“

На 14.06.2013г. в зала Средец на хотел Шератон, София, се проведе Първи годишен форум „Индустрия и енергетика – преодоляване на дисбалансите, фактор за индустриална стабилност“. Организатори на събитието бяха Средногорие мед индустриален клъстер (СМИК) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Форумът срещна заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производители и търговци…