Програмата „Култура и национална идентичност“ се превръща в традиция

Програмата „Култура и национална идентичност“  на ГЕОТЕХМИН и „Елаците мед” започна да се реализира от миналата година. Като елемент от корпоративната социална отговорност на двете дружествата, тя е израз на грижата и вниманието им към образованието и опазване на културно-историческото наследство. И през тази година от името на двете фирми бяха дарени българска художествена литература…