Община Чавдар


Община Чавдар

Село Чавдар е наследник на най-старото население, обитавало някога Средногорието, доказателство за което са археологическите разкопки на селищната могила край р. Тополница, показали, че организиран живот тук е имало още преди 7000 години.

Община Чавдар e едно населено място – с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. Разположено е на 3 км. южно от Главен път I-6 (София – Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други региони. Община Чавдар е най-малката община в България с население 1 233 човека. Землището на  с. Чавдар е 69 500 дка, от който 50 850 дка са горски фонд. Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно – стопанска дейност.

Общинската инфраструктура е добре развита. Нови или подновени са сградите на общинската администрация, училището, пощата, читалището, детската градина. Подновени също така са водопроводната мрежа и пътната настилка. Паркът в центъра на селото е подходящ за отдих

За четири годишен период, община Чавдар е усвоила на глава от населението повече средства, отколкото по-големите общини в България.

Параклис-Св.Петка