Община Пирдоп


Община Пирдоп, с център гр. Пирдоп, заема площ от 152.4 кв. км. Разположена е в югоизточната част на Златишко-пирдопската котловина, на 672.962 м. надморска височина. Общината има общо 9 467 жители.

Трудоспособното население е около 5 000 жители.

Преобладаващата част от активното население на община Пирдоп е ангажирано в медодобивната индустрия и съпътстващите я производства.

В северозападната покрайнина на землището на гр.Пирдоп е разположено  предприятието„ Аурубис –България“, което се ангажира с екологични, възстановителни и инвестиционни програми на територията на предприятието, както  и със специална съвместна програма с общината по изпълнение инфраструктурни обекти на нейна територия.

Община Пирдоп е седалище на Районен съд, Районна прокуратура и полицейско управление, ловно-рибарско, спортно и туристическо дружества.

В общината има четири училища и едно обединено детско заведение с общо четири бази. Учебните заведения са акредитирани и съвместно с тях се осъществяват проекти и програми за образование и повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни лица.