КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015″


Конференция "Иновации и предприемачество 2015"Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Николай Минков - Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов - Генерален секретар на Аурубис България и г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Николай Минков - Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов - Генерален секретар на Аурубис България и г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Любен Петров, Заместник-министър на икономиката по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Любен Петров, Заместник-министър на икономиката по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Любен Петров, Заместник-министър на икономиката по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Конференция "Иновации и предприемачество 2015"Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов, Генерален секретар на "Аурубис България", г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-н Александър Чобанов - Директор "Човешки ресурси на Асарел-Медет по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Васил Велев - Председател на УС на АИКБ, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП и г-н Георги Николов - Генерален секретар на Аурубис България по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов, Генерален секретар на "Аурубис България", проф. Костадин Костадинов - Заместник-министър на образованието, г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-н Александър Чобанов - Директор "Човешки ресурси на Асарел-Медет по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Николай Минков, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов, Генерален секретар на "Аурубис България", проф. Костадин Костадинов - Заместник-министър на образованието, г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-н Александър Чобанов - Директор "Човешки ресурси на Асарел-Медет по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов, Генерален секретар на "Аурубис България", проф. Костадин Костадинов - Заместник-министър на образованието, г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-н Александър Чобанов - Директор "Човешки ресурси на Асарел-Медет по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Николай Минков, г-н Цветан Симеонов - Председател на БТПП, г-н Георги Николов, Генерален секретар на "Аурубис България", проф. Костадин Костадинов - Заместник-министър на образованието, г-н Любен Петров - Заместник-министър на икономиката, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-н Александър Чобанов - Директор "Човешки ресурси на Асарел-Медет по време на официалното откриване на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Стоян Цонев, Началник на отдел "Програмиране и договаряне" ГД СФМОП на Министерството на образованието и науката по време на първата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015" г-н Мустафа Чаушов, Главен експерт, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, г-н Стоян Цонев, Началник на отдел "Програмиране и договаряне" ГД СФМОП на Министерството на образованието и науката, г-жа Аглика Събева-Цветанова - Съветник в Представителството на ЕК в България, г-н Николай Минков - Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие и доц. д-р Павел Павлов - Заместник-ректор по НИД, МГУ "Св. Иван Рилски" по време на първата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015"Конференция "Иновации и предприемачество 2015" доц. д-р Павел Павлов - Заместник-ректор по НИД, МГУ "Св. Иван Рилски" по време на първата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" г-жа Аглика Събева-Цветанова, Съветник в Представителството на ЕК в България по време на първата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Константин Делисивков, Изпълнителен директор на БФИЕК, г-жа Теодора Борисова - Мениджър "Връзки с институциите" на Солвей България и г-н Делян Димитров, Съосновател на Eleven Accelerator Venture Fund по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" г-н Виктор Хаджийски, Инженер "Изследване и развитие", Аурубис България по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-жа Теодора Борисова - Мениджър "Връзки с институциите" на Солвей България и г-н Делян Димитров, Съосновател на Eleven Accelerator Venture Fund, г-н Константин Делисивков, Изпълнителен директор на БФИЕК и г-н Красимир Динеков, Зам. началник цех "Средно и ситно трошене", Елаците-Мед по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Г-н Кирил Йончев, Директор Дирекция "Автоматизация" на Елаците-Мед по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"   Г-н Красимир Динеков, Зам. началник цех "Средно и ситно трошене", Елаците-Мед по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Г-н Делян Димитров, Съосновател на Eleven Accelerator Venture Fund по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Г-жа Теодора Борисова, Мениджър "Връзки с институциите", Солвей България по време на втората сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция 'Иновации и предприемачество 2015"Г-н Йосиф Аврамов - Съпредседател на съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, доц. д-р Димо Зафиров - ТУ-София, клон Пловдив, г-н Георги Шиваров - Заместник-председател на БСК и г-жа Албена Попхристова - Титан Златна Панега Цимент по време на третата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" г-н Йосиф Аврамов, Съпредседател на съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП по време на третата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Доц, д-р Димо Зафиров, ТУ-София, клон Пловдив по време на третата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015"  Г-жа Албена Попхристова, Титан Златна Панега Цимент по време на третата сесия на Конференция "Иновации и предприемачество 2015" Конференция "Иновации и предприемачество 2015"