Ер Ликид България


Ер Ликид е световен лидер в индустрията с газове за промишлени и медицински цели, както и за опазване на околната среда и присъства в повече от 80 държави с близо 50 000 служители.

Кислород, азот, водород и редки газове са в основата на дейността на Ер Ликид от момента на нейното създаване през 1902 г.

Използвайки тези молекули, Група Ер Ликид преоткрива бизнеса си, предвиждайки нуждите на своите настоящи и бъдещи пазари. Групата въвежда иновации, за да постигне прогрес и динамичен растеж, както и последователни резултати, постигнати с дългосрочна отговорност.

Иновативни технологии, които контролират замърсяващите емисии, намаляват консумацията на енергия в промишлените сектори, възстановяват и повторно използват природните ресурси и развиват нови енергийни източници като водород, биогорива или фотоволтаична енергия…. Кислород за болници и домашно лечение, борба с болнични инфекции и т.н….  Ер Ликид съчетава много продукти и технологии, за да развие стойностни приложения и услуги не само за своите клиенти, но също и за обществото.

Като дългосрочен партньор, Ер Ликид разчи та на отговорността на своите служители, доверието на клиентите и подкрепата на акционерите си, за да осъществи своята визия за непрекъснат и конкурентноспособен растеж.

Многообразието в екипите, дейността, пазарите и географското присъствие на Ер Ликид дава стабилна основа за нейното развитие и възможност да надхвърли собствените си граници, да завоюва нови територии и да строи бъдещето си.

В Ер Ликид изследваме най-доброто, което въздухът може да предложи за опазване на живота, оставайки верни на своята корпорартивна социална отговорност и своя подход за устойчиво развитие. През 2012 г. приходите на Групата се равняват на 15,3 билиона евро, от които 82% са резализирани извън Франция. Акциите на Ер Ликид се търгуват на Парижката фондова борса Paris Euronext (клас А) и компанията е член на индексите САС 40 и Dow jones Euro Stoxx 50IMG_2905_smallPernik ASU 1 Pernik ASU 3