Енергео


ЕНЕРГЕО ЕООД е търговско дружество, част от групата фирми ГЕОТЕХМИН. В своето портфолио обхваща широк спектър от дейности, благодарение на които отговаря на все по-нарастващите изисквания на бизнеса и е в състояние да посреща успешно предизвикателствата на променящата се икономическа обстановка. Дружеството се стреми към създаване на дълготрайни партньорски отношения чрез прилагане на клиентски ориентиран подход и професионална експертиза от високо качество.

ЕНЕРГЕО ЕООД развива дейността си в следните основни направления:

 • Енергийна търговия и услуги;
 • Енергийни и инженерни решения;
 • Управление на околната среда

Екипът на дружеството е съставен от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит, които могат да отговорят адекватно на промените в динамичния пазар в различни ситуации и при поставянето на изисквания от страна на клиентите и партньорите си. Служителите на дружеството предлагат услуги в сферата на:

 • Търговия с електроенергия;
 • Консултантски услуги в областта на електроенергийния пазар;
 • Енергиен мениджмънт;
 • Разработване и управление на енергийни проекти и решения;
 • Управление на енергийни сметки на клиенти;
 • Консултантски услуги в сферата на опазването на околната среда и устойчивото развитие;
 • Управление на активите и поддръжката в индустрията;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за автоматизация.

От 2012 г. ЕНЕРГЕО ЕООД е лицензиран търговец на пазара на електроенергия в България и притежава правомощия за упражняване на дейността „координатор на балансираща група“. Дружеството е сертифицирано по стандарт за качество ISO 9001:2008.

ЕНЕРГЕО ЕООД е член на Асоциацията на търговците на електрическа енергия в България (АТЕБ) и Българската асоциация по водите (БАВ).