Център за управление и професионално обучение ЕАД


CUPO-bg_green

Център за управление и професионално обучение ЕАД (ЦУПО ЕАД) е създаден през 2004 г. Дружеството успешно развива дейност в сферата на управление на човешките ресурси и консултации по финансови въпроси и бизнес развитие.

ЦУПО е лицензиран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение. Центърът организира курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация по 49 професии и 82 специалности както за работещи от групата фирми ГЕОТЕХМИН, така и за други компании.

ЦУПО провежда семинари и курсове за изграждане и усъвършенстване на ключови компетенции, езиково обучение, развитие на лидерски умения, работа в екип.

ЦУПО предоставя услуги в сферата на финансите и управлението на човешките ресурси. Дружеството има опит в управлението на проекти по Европейския социален фонд.

ЦУПО се стреми и постига високо качество на предлаганите услуги и удовлетвореност на клиентите си. Центърът е сертифициран по международен стандарт за качество ISO 9000:2008.

 Признание за добрата работа и високото качество на предлаганото обучение е акредитацията на ЦУПО по EN ISO:9000:2008 от Бюро Веритас, Испания. На семинар, провел се в гр. Овиедо, Испания през 2009 г., ръководството на центъра сподели опита си в управлението на системата за качество и способността си да предоставя продукти и услуги с постоянно качество. На семинара председателят на Бюро Веритас връчи официално сертификата за качество на ЦУПО ЕАД.