Технически университет – София


circle_logo 70 years TU_3D BG

Технически университет – София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, който вече 70 години дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

В структурата си включва 14 факултета в София, няколко департамента, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, както и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания.

В Технически университет – София се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“  по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия. Системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните  дисциплини и положените изпити. Приоритетна цел в дейността на Технически университет – София е качественото обучение, съобразено със съвременните изисквания, утвърждаващи неговия престиж като водещ образователен център на европейско и световно ниво.

Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проекти, ТУ – София разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа. Пред студентите стоят множество инициативи и предизвикателства за постигане на индивидуалните им цели.

През изминалите 70-години, Технически университет – София се утвърди като европейски регионален лидер в обучението и изследванията в областта на техническите, природните и обществените науки, предпочитан избор за студентите, стремящи се към висококачествено образование, и за бизнеса, търсещ иновативни партньори.

ТУ-СофияТУ-СофияТУ-СофияТУ-София