Сименс България


sie_logo_petrol_rgb

Сименс България е част от Siemens AG – световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. Компанията е водещ доставчик на турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерни решения за индустрията, както и на медицинско оборудване за образна диагностика и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи.

В България компанията присъства вече над 135 години, като днес служителите на Siemens България наброяват близо 500 души.  Дружеството се стреми да подобрява качеството на живот на хората и да предоставя продукти и услуги, които движат света напред.
Освен със своите висококачествени и иновативни продукти, решения и услуги Siemens България се гордее и с факта, че е надежден работодател на близо 250 души в региона на град Правец, където през 2005 година бе открита фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение.

Професионализмът и експертизата на българските инженери се радват на голямо признание, в резултат на което в България са локализирани два компетентни центъра – в сферата на сградните технологии и енергетиката, които работят по проекти на Siemens по цял свят.

Д-р инж. Боряна Манолова, Главен изпълнителен директор на Siemens България Комплексно решение за управление на процеса на пречистване на отпадъчни води. Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Провадия Генератори с марка Siemens – Shuckert. Първите два от тях (тип WJd 350/750) са доставени през 1913 г., а третият (тип PFL 320/23-4) е доставен през 1938 г.  ВЕЦ „Енина”, община Казанлък Цех „Изолация” Фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение на Siemens България в гр. Правец

Багер RS2000 с повишена ефективност след промяна на силовото електрозахранване от 6kV на 20kV Рудник „Трояново – север" на „Мини Марица-изток" ЕАД