Община Стрелча


Община Стрелча е разположена в южното подножие на Същинска средна гора, върху територия от 225 кв. км и включва гр. Стрелча и четири села – Дюлево, Смилец, Блатница и Свобода. Земеделските земи са 135 325 дка – от тях обработваеми са 96 895 дка. Горите са 82 252 дка.

На север община Стрелча граничи с община Копривщица, на изток – с община Хисаря, на юг- с община Пазарджик и на запад – с община Панагюрище.

Транспортната инфраструктура на общината е представена от удобни пътища, които я свързват с гр.Панагюрище и гр.София, с градовете: Копривщица, Пазарджик, Пловдив, Хисаря и Карлово. През територията на общината преминава ж.п. линията от гр.Пловдив за гр.Панагюрище.

Населението в община Стрелча е около 5 200 жители  като около 80% от тях живеят в гр. Стрелча, общинския център.

Стрелча-общ-изгледОбщина-СтрелчаЖаба-могилаХан-Аспарухм.-Арабушка-поляна