Община Етрополе


Gerb_Etropole

Етрополе има над 2500-годишна история. Първите му заселници са траките от племето трибали. Селището много векове се намира на важен кръстопът, свързващ Дунав с Македония и Тракия, в близост до два важни старопланински прохода – Етрополски проход и Златишки проход.

През І – то хил. пр. Хр. тракийското племе трибали заема обширен район от двете страни на Западна Стара планина. Най – многобройните паметници, останали от това време са тракийските надгробни могили и останки от крепости в местностите „Чертиград”, „Боготвор”, ”Свети Атанас”, „Острума”.

През Възраждането Етрополе е един от важните занаятчийски и търговски центрове по бългаските земи. В града се развиват 42 занаята: златарство, бакърджийство, абаджийство, ковачество, мутафчийство, кожарство, дърводелство, витленичарство, бъкличарство и други. Изделията на етрополските майстори разнасят славата на града до Виена, Будапеща, Цариград, Александрия, Одеса, Букурещ. През ХV – ХVІІ в. градът е център на рудодобив и металообработване.

Етрополе заема достойно място в историята на освободителното дело на българския народ през епохата на Възраждането. Етрополци участват в четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Панайот Хитов, в легията на Раковски. В четата на Христо Ботев участват петима етрополци. С делото на Васил Левски е свързано с основаването на тайния революционен комитет в Етрополе през есента на 1870 г. За председател е избран етрополецът Тодор Пеев – революционер, учител, книжовник, съратник на Левски и Ботев. През същия период тук функционира Етрополската просветно-книжовна школа, която е без аналог в тогавашните български земи.

В града има 5 църкви, разположени една спрямо друга във формата на кръст, които според легендата закрилят селището и неговите граждани. Въз основа на това поверие е създадена атракцията „Етрополски Христов Кръст”, която наред с редица други природни, културни и исторически забележителности привлича много бройни туристи.

В съвременната си история, Етрополе се развива, като успешна община, с обновена и подобрена среда за живот.  Отличава се с висока успеваемост при привличането и инвестирането на европейски средства в инфраструктурата, здравеопазването, образованието, културата, социалната политика, екологията, спорта и туризма.

За периода 2007-2014 Община Етрополе е разработила 40 проекта на обща стойност 84 млн. лв. Към момента са  изпълнени 25 проекта на стойност 34 млн. лв. До средата на 2015 г. предстои да бъдат изпълнени още 15 проекта на стойност 50 млн. лв.

Община ЕтрополеОбщина Етрополе, Църква "Света Троица"Община Етрополе, Градинката на Христо ЯсеновОбщина Етрополе - Часовникова кула