КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017″


Организатор: Srednogorie_logo_final_ENG_

Генерален партньор: Aurubis-300x46

Партньор:  

С подкрепата : 

Медиен партньор : 

 

Уважаеми дами и господа,

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ 1

Ви кани да посетите

Конференция „Индустия, Енергетика и Климатични промени 2017″

Либерализация на пазара:

Правила, Прогнози, Предизвикателства

20 юни 2017 г.

София,хотел Балкан,

зала Сердика

ПРЕДСТАВЯНЕРЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 

 

Конференцията „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“ продължава традицията на Индустриален клъстер „Средногорие“да провежда дискусии, ориентирани към актуални проблеми на развитието на българската индустрия и енергетика и на ключови предизвикателства като климатичните промени.
Целта на форума е да бъдат представени и обсъдени актуалните европейска и държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, както и опит и позиции на производители, търговци на електроенергия и индустриални потребители, да се обсъдят възможности за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства.

 Основните акценти са:

  • Законова и регулаторна рамка и предизвикателства;
  • Състояние на пазара на електроенергия и природен газ;
  • Гледните точки и позициите на заинтересованите страни;
  • Възможности пред участниците на пазара на електроенергия;
  • Съвременни политики в областта на индустрията и енергетиката;
  • Предизвикателства пред индустриалните енергийни консуматори;
  • Европейските и български очаквания към климатичните промени.

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ :

120 лева за участник;

100 лева при двама и повече участника от организация.

(Цените са с включен ДДС)

 

За допълнителна информация и при интерес за участие като партньор:

 Десислава Чалъмова: +359 88 427 7181; e-mail:d.chalamova@srednogorie.eu

Златина Саръева: +359 87 994 8479; e-mail:z.saraeva@srednogorie.eu

Ева Драгоева: + 359 879 948 480; e-mail:e.dragoeva@srednogorie.eu

Елена Заркова: + 359 879 948 478; e-mail:e.zarkova@srednogorie.eu