Геострой АД


Лого Геострой АД

Геострой АД е една от най-бързоразвиващите се строителни компании в България, наследник на ресурсите и опита на Геотехмин ООД. Десет години след създаването си дружеството се утвърди като едно от най-големите в строителния бранш, с изпълнени десетки значими обекти и сериозен опит в следните направления:

●промишлено и гражданско строителство;

● хидротехническо строителство;

● благоустройствена инфраструктура и опазване на околната среда, включително помпени и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и системи за управление на отпадъците;

● инфраструктурни проекти;

● ремонтни дейности и минна дейност – изземване, натоварване и транспортиране на минна маса и поддръжка на руднични пътища;

● тунелно строителство;

● услуги по създаване на кадастър и регулация, геодезични, фотограметрични, картографски и други подобни дейности.

4_Geostroy_Business Park Metro StationGeostroy_Kombinirana sgrada v Etropole (1)