КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 2017“