За нас


Сдружение Индустриален Клъстер Средногорие е създадено през есента на 2005 г. Клъстерът е сформиран на индустриално-регионален принцип. Водещите компании при неговото иницииране са: Асарел – Медет, Аурубис България, Елаците Мед, Челопеч Майнинг и Геотехмин.

Членове на клъстера са: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Геотехмин“ ООД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Ер Ликид България“ ЕООД, „Евротест – Kонтрол“ ЕАД,  „Енергео“ ЕООД, „Оптикоелектрон Груп“ АД, „Оптикс“ АД, „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД, „Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Община Антон, Община Златица, Община Мирково, Община Панагюрище, Община Пирдоп, Община Стрелча, Община Чавдар, Община Челопеч, Община Копривщица и община Етрополе.

Мисия

Водеща дейността на сдружението е мисията за развиване на човешкия капитал и икономиката на района на Средногорието чрез партньорство на публичния и частния сектор.

Структура

Предприятията в клъстера свързват в мрежа компетенциите и потенциала си и заедно създават продукти и решения, които гъвкаво и бързо отговарят на нуждите на международните пазари. Обединението на фирмите позволява да се изградят по-добри комуникации, да се осигури по-евтин достъп до суровини и енергия, да се развият и внедрят повече научно-приложни разработки, да се създават центрове за квалификация и образование. Следвайки тази философия, ИКС се развива по модела на класическа клъстерна пирамида-група от взаимосвързани, експортно ориентирани индустриални компании.

structure

Цели

 • Повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда съгласно националните и регионалните приоритети
 • Подобряване на техническата и социална инфраструктура в региона
 • Повишаване на стандарта и качеството на живот на населението
 • Технологично обновление и внедряване на иновации
 • Повишаване на енергийната ефективност
 • Подобряване на условията на труд в предприятията, участници в клъстерната мрежа
 • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на клъстерната мрежа
 • Осъществяване на други проекти от взаимен интерес

Предизвикателства

 • Подпомагане на индустриалната политика и развитие
 • Повишаване на енергийната ефективност
 • Привличане и внедряване на нови технологии
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Опазване на околната среда и водите
 • Развитие на регионалната инфраструктура
 • Подобряване и развитие на публичните услуги
 • Развитие на публично-частното партньорство
 • Привличане на нови инвестиции в региона