Средногорие Мед Индустриален Клъстер е сдружение с нестопанска цел, създадено по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД  и „Геотехмин“ ООД.

Сдружението интегрира дружествата, определящи индустриалния облик на района на Централна Средна гора: базовите производства за добив и преработка на медни, злато-съдържащи руди и меден концентрат, високотехнологичните компании за производство на  оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, обслужващи промишлените производства фирми; научно-изследователски и образователни организации, както и представители на местната власт. Членове на организацията са едни от най-големите корпоративни работодатели в страната, осигуряващи заетост на над 8 000 лица.

В клъстера членуват: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс ЧелопечЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон“ АД, „Евротест – Kонтрол“ ЕАД, “Ер Ликид България“ ЕООД, „Енергео“ ЕООД, “Център за управление и професионално обучение” ЕАД (ЦУПО), Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Община Антон, Община Златица, Община Мирково, Община Панагюрище, Община Пирдоп, Община Челопеч, Община Чавдар, Община Стрелча и Община Копривщица.

Организацията е платформа за коопериране на интересите и възможностите на членовете за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на Средногорието.

Членовете на сдружението сътрудничат помежду си и с държавните власти за устойчиво, дългосрочно развитие на региона на Средногорието; постигат синергичен технологичен ефект чрез обмен на материали, суровини и производство на съпътстващи продукти и услуги; ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научни разработки и изследвания, за промотиране на продукти и услуги и за привличане на инвестиции.

НОВИНИ

Първа копка за ремонт на Златишкия проход "Средногорие танцува 2014" Заключителна конференция по проект "RIVERS"
Направена бе първа копка за ремонт на Златишкия проход
„Средногорие танцува 2014“
Проведе се заключителна конференция по проект “RIVERS”