Обучения


Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК)

организира

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА

ПОЛИТИКИ,РЕШЕНИЯ,ТЕХНОЛОГИИ
15-16 НОЕМВРИ 2012 г. (четвъртък и петък)
Илиев Център, Американски Университет в България, София
 
ЛЕКТОР

Джеймс Лангли – Лектор на Института по автомобилен флийт мениджмънт, Великобритания, професионален експерт по управление на автопаркове

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Разбиране на основните цели при експлоатацията на автомобилния парк;
 • Идентифициране на подходящи мерки за добро управление;
 • Изграждане на флийт политика, като рамка за изпълнение и контрол на разходите;
 • Флийт администрация и контрол: да се уверим, че вътрешните процеси отговарят на реалните нужди и са икономически ефективни;
 • Придобиване и разпореждане с транспортните средства: точното превозно средство на точното място и за точната цена;
 • Бюджетно развитие – процеси на контрол и планиране за извънредни ситуации;
 • Прилагане на добри практики и изпълнението на задълженията на оператора на автопарка и шофьорите;
 • Събиране на данни – управление на информацията в организацията, включително прилагане на телематиката;
 • Боравене и използване на информацията – използване на подходящия софтуер за управление на автопарка;
 • Интелигентни операционни системи – съвременна телематика;
 • Управление на автопарка в бъдеще.

АУДИТОРИЯ

 • Обучението е насочено към ръководители и специалисти в:
 • Експлоатация и поддръжка на автомобилния парк;
 • Управление на логистиката и доставките;
 • Възлагане, договориране и администриране нива на услуги;
 • Управление на лизинга;
 • Планиране, бюджетиране и управление на разходите;
 • Управление на покупките;
 • Предоставяне на консултантски услуги.

Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК)

организира

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

….ОТВЪД ТОВА, КОЕТО ВЕЧЕ ЗНАЕТЕ
27-28 септември 2012 г. (четвъртък и петък)Илиев Център, Американски Университет в България, София
 

ЛЕКТОРИ

Румяна Велинова и Златина Карова – водещи лектори в Сертификационната програма на Американския университет в България „Консултанти по европейски проекти”

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Актуални възможности за европейско финансиране на проекти, приоритетно в сферата на бизнеса и транснационалните партньорства;
 • Нови схеми на финансиране в настоящия и следващия програмен период;
 • Практически насоки при кандидатстване и управление на проекти с финансиране от Общностните програми на ЕС;
 • Екип и проектно лидерство;
 • Проектни казуси;
 • Оценяване на проектни предложения.

 АУДИТОРИЯ

 • Обучението е насочено към широк профил мениджъри и експерти, работещи в сферите:
 • Управление и координация на проекти;
 • Бизнес и организациоционно развитие;
 • Технологично развитие и внедряване на иновации;
 • Публичен сектор;
 • Консултантски услуги по европейски проекти;
 • Други.

Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК)

в партньорство с FM Institute, Прага и Чешката асоциация за фасилити мениджмънт

организира

 

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Стандарти, Бизнес процеси и Договориране26-27 юни 2012 г. (вторник и сряда)Илиев Център, Американски Университет в България, СофияЛЕКТОР

Ондрей СТРУП – водещ европейски експерт по управление на сгради и съоръжения, Президент на Чешката асоциация за фасилити мениджмънт (IFMA.cz), Вице-президент на Европейската асоциация за фасилити мениджмънт (EuroFM). Г-н СТРУП ще представи и актуалните тенденции при управлението на сгради и съоръжения, очертани на годишната конференция на EuroFM в Копенхаген, Дания, май 2012 г.

 

 

ТЕМИ 

 • Европейски стандарти в управлението на сгради и съоръжения (EN 15221-1 … 6);
 • Договориране нива на услуги (Service Level Agreements, SLA);
 • Бизнес процеси и Ключови показатели за изпълнение (Key Performance Indicators, KPI).
СТРУКТУРА 
 • Теоретична част – първия ден, целодневна сесия с работен обяд и време за дискусии;
 • Практическа част – втория ден, полудневна сесия с обучение за договориране и възлагане нива на услуги с кафе паузи, обяд и заключителна дискусия.
ПОЛЗИ 
 • Солидна теоретична подготовка – актуална информация и изпитана учебна методология;
 • Незаменим опит от дългогодишен практик в бранша – бенчмаркинг, дискусия;
 • Учебни материали – участниците ще получат пълен комплект учебни материали;
 • Удостоверение – престижен сертификат от СМИК и FM Institute, Прага

Обучението е насочено към ръководители и специалисти в:

 • Експлоатация и поддръжка на сгради и съоръжения;
 • Експлоатация и поддръжка на енергийни съоръжения;
 • Експлоатация и поддръжка на автомобилния парк;
 • Управление на логистиката и доставките;
 • Управление на услуги по почистване и преместване;
 • Управление на услуги по охрана и сигурност;
 • Възлагане, договориране и администриране нива на услуги;
 • Планиране, бюджетиране и управление на разходите;
 • Управление на недвижими имоти;
 • Управление на сградния фонд в публичния сектор.