Семинари


БИЗНЕС СЕМИНАР

СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРА

24 октомври 2013 г. /четвъртък/
Бизнес център земята и хората
гр. София

Семинарът е по едноименната книга – бестселър на Стивън Кови и представя цялостен подход за изграждане на балансирана и успешна личност.

Лектор  е СТИВЪН ПИТЪРСЪН, бизнес консултант от САЩ.

Основните теми са: принципи на личностното управление, принципи на самоорганизирането, принципи на ръководене в екип, принципи на емпатичното общуване, принципи на творческото сътрудничество, принципи на балансираното обновяване.

Програма

СЕМИНАР

БИЗНЕС СЕМИНАР

СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРА

20 април 2012 г. / петък /
Американски университет в България
гр. София

21 април 2012 г. / събота /
хотел Каменград
гр. Панагюрище

Предвид  интереса и положителните отзиви от събитието през октомври 2011 г. , СМИК организира повторното му провеждане с желанието да бъдем полезни на по-широка аудитория.

Семинарът е по едноименната книга – бестселър на Стивън Кови и представя цялостен подход за изграждане на балансирана и успешна личност.

Лектор  е СТИВЪН ПИТЪРСЪН, бизнес консултант от САЩ.

Основните теми са: принципи на личностното управление, принципи на самоорганизирането, принципи на ръководене в екип, принципи на емпатичното общуване, принципи на творческото сътрудничество, принципи на балансираното обновяване.

Програма

СЕМИНАР

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО

15 март 2012 г. / четвъртък /
Дом на миньора “Св. Иван Рилски
с. Мирково, Софийска област

Събитието има за цел да бъдат представени най-новите нормативни изисквания по отношение на устройството на територията и строителството чрез последователен преглед на всички етапи от този процес.

Основните акценти са: документи по ЗУТ и видове устройствени схеми и планове; одобряване на инвестиционни проекти; разрешаване на строителството; строителен процес; оспорване на актовете по ЗУТ; административен и съдебен контрол.

Специално внимание ще бъде отделено и на предстоящите промени в Закона за устройството на територията.

Лектор: Савин Ковачев

Програма Лектори

БИЗНЕС СЕМИНАР

СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРА

14 октомври 2011 г. / петък /
Дом на миньора “Св. Иван Рилски
с. Мирково, Софийска област 

Семинарът е по едноименната книга – бестселър на Стивън Кови и представя цялостен подход за изграждане на балансирана и успешна личност.

Лектор на семинара е СТИВЪН ПИТЪРСЪН, бизнес консултант от САЩ.

Основните теми са: принципи на личностното управление, принципи на самоорганизирането, принципи на ръководене в екип, принципи на емпатичното общуване, принципи на творческото сътрудничество, принципи на балансираното обновяване.

Програма Лектори