Проведе се форум за социалното предприемачество

На 12 септември се проведе информационен форум „Социалното предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие на Югозападен район”. Форумът се проведе в гр. Етрополе, в сградата на читалище „Тодор Пеев”. Срещата беше организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) и Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на труда и социалната политика. Във форума взеха участие зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, кметът на Община Етрополе Димитър Димитров, председателят на ОбС-Етрополе Марин Маринов, кметове на околни населени места, представители на държавни и общински институции, работодатели на инвалиди и други.

Модератори на срещата бяха Елка Тодорова – председател на федерацията, Теодора Тодорова и Теменужка Златанова – експерти в МТСП, Владимир Пенов – експерт, и други. Беше представена дейността на общинската фирма „Мир-И” от Етрополе, която е работодател на инвалиди. Форумът завърши с посещение във фирмата.

Източник: Средногорие медия

Коментарите са закрити.