Конференция в рамките на проект “i-VBPM”

Конференция „Образование 4.0 – дигитална трансформация на българското образование“

На 8 септември 2017 г. в „Дом на Европа“, Правителството на ЕК в България, гр. София се проведе конференция „Образование 4.0 – дигитална трансформация на българското образование“, инициирана от Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп, по програма „Еразъм +“ във връзка с проект „iVBPM – КD 2 – Стратегически партньорства” . Тя бе открита от инж. Ненка Рашева – директор на ПГМЕ – Пирдоп.

На събитието присъстваха Представители на МОН, Дирекция „Професионално образование“, Столична община, Директори на професионални и иновативни училища от София област, Преподаватели на висши учебни заведения, Представители на синдикални организации, Представители на финансиращи организации, Представители на национални и регионални обществени медии. Водещият и координатор на проекта, Веселин Дробенов, представи на гостите резултатите от проект iVBPM. По повод развитието на компетенциите на учителите за разработване на нови международно базирани учебни планове преподавателите от ПГМЕ – гр.Пирдоп през януари 2016 г. бяха на обучение в Словения, съчетаващо 1-седмична мобилност с виртуално обучение.

Бе създаден уеб сайт на проекта – www.ivbpm.eu. За учебната 2017/2018г. ПГМЕ – гр.Пирдоп въведе нова избираема дисциплина по УБП и УПТ. На тема „Приложение на управлението на бизнес процесите за образование и обучение. Дигитална трансформация“ се включи д-р Томислав Розман партньор по проекта от BICERO, Словения. Той демонстрира основният резултат и интелектуалния продукт на проекта i-VBPM – платформата за електронно обучение и визуализира дигиталната трансформация на образованието, като прокара идеята, че създаването на иновации предопределя стратегически партньорства и добри практики. Интерес предизвикаха и темите изложени от г-жа Валентина Данева, представител на TechneLabs, Естония, „Интегрално, прогресивно и експериментално образование“, както и „Дизайн мислене: нов метод за намиране на решения и създаване на иновации“, г-жа Моника Ковачка – Димитрова, SAP, България.

На последващата дискусия се обсъдиха политиките и инициативите на МОН за създаване на иновативни училища, дигиталната трансформация на българското образование, въвеждането на дуална форма на обучение в България. Реализирането на модела за управление на бизнес процесите (УБП) в професионалните училища в България и разработването на нова учебна програма, посветена на учениците в инженерните специалности , бе основен акцент. Фокусът в дигиталната интеграция при ученето, обучението и преподаването е върху работата с младежи на различни нива. Подобряването на условията за развитие в сферата на бизнеса на ученици в инженерни специалности и профили гарантира реализацията им на пазара на труда.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства; в рамките на проект: Управление на бизнес процеси за ПОО на интерактивна дъска (i-VBPM); Договор №: 2015-1- BG01-KA202-014348

Източник: ПГМЕ

Коментарите са закрити.