КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017“

 

На 20.06.2017г. в София Хотел Балкан се състоя конференция „Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017“. Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с генерален партньор на форума „Аурубис България“ АД,  партньор – „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и с подкрепата на Wolf Theiss и Престиж.

Официалното откриване на форума бе уважено от  г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, г-н Лъчезар Борисов- заместник-министър на икономиката, доц. д-р Иван Иванов – председател на КЕВР, г-н Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на АУЕР, г-н Константин Стаменов-председател на УС на БФИЕК, проф. д-р. Любен Тотев- председател на Съвета на ректорите, г-н Цветан Сименов-председател на УС на БТПП, г-н Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, г-н Тим Курт – изпълнителен директор на Аурубис България АД,председател на УС на Индустриален клъстер Средногорие и от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи проблемите в развитието на българската индустрия и енергетика и на ключовите предизвикателства като климатичните промени. Първият панел с модератор Константин Делисивков-председател на Съвета на  съвета на Директорите на  БЕХ, се концентрира върху либерализацията, политиките и правилата на електроенергийният пазар и представи гледните точки на Mr. Mukund Bhagwat, Dr. ir, advisor of corporate Energy and climate affairs,Aurubis, г-н Любомир Ганчев – съветник на министъра, Министерство на икономиката, г-жа Антоанета Барес – изпълнителен директор, Индустриална Компания Индустриални Зони, г-н Пламен Младеновски- директор Дирекция „Електроенергетика и топлоенергентика, КЕВР и г-н Владимир Дичев –изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България.

След почивката, вниманието бе насочено към предизвикателствата и прогнозите в индустриалния и енергийния сектор с модератор Мая Александрова-правен съветник, Аурубис България АД. Презентации бяха изнесени от г-н Людмил Костадинов-главен експерт, АУЕР, г-н Константин Стаменов – председател на УС,БФИЕК, г-жа Емилия Желязкова-ръководител отдел „Администриране на търговия с електрическа енергия“, Управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД, г-н Радослав Миков-партньор, Адвокатско дружество „Волф Тайс“.

Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова от Индустриален клъстер Средногорие, бе ориентиран към климатичните промени и решенията на индустрията. Те бяха разгледани от г-н Мартин Бояджиев, бизнес анализи, AES Bulgaria , г-н Калоян Косоров, БФИЕК, г-жа Теодора Борисова-мениджър „Връзки с институциите“, Солвей Соди България, г-н Васил Караиванов-Стопански факултет, Софийски университет.

Конференция „Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017“ провокира дискусията на актуалните теми за европейската и държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, както и опита и позициите на производители, търговци на електроенергия и индустриални потребители, възможностите за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства.

Коментарите са закрити.