Добри резултати за първото тримесечие на годината отчетоха от Дънди Прешас Металс

Илия Гърков, изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД: Управлението на качеството е ключът в развитието на компанията

Добри резултати за първото тримесечие на годината отчетоха от Дънди Прешас Металс Челопеч ЕАД. В рудника са добити 562 387 т руда, а преработената руда е 540 594 т. Флотационната фабрика е произвела 23 510т меден концентрат, а пиритния възлиза на 56 757 т. Данните оповести изпълнителният директор на компанията Илия Гърков по време на регулярната си среща с местни медии.

По думите на Гърков тези резултати са постигнати в една благоприятна конюнктура за цените на медта и златото в началото на годината. Победата на Макрон в президентските избори във Франция успокои пазарите. Цената на медта плавно нараства в резултат на засиленото търсене и напрежението в няколко големи рудника. Златото също надхвърли и се задържа около 1 200USD – 1 300USD за тр. унция, отбеляза изпълнителният директор на Дънди Прешас Металс.

Той изтъкна, че през първото тримесечие продължи устойчивото развитие на компанията. Постигнато е всичко, което е планирано. Това най-вече се дължи на подобрение на процесите по извличане на металите от концентрата, независимо от намаленото им съдържание в рудата. Тези подобрения са във всяка една стъпка на процеса в Обогатителна фабрика и са в резултат на подобрения контрол и управление. Управлението на качеството е ключът в развитието на компанията в този момент. Не може да се стремим към непрекъснато увеличаване на производството, посочи Гърков. Важно е да се насочим към управление на качеството, тъй като разходите за добиване и преработка на рудата са направени. Стремим се да намалим до минимум загубата на метал в хвоста и максимално използване на това, което се преработва. В тази насока ДПМ работи активно по различни програми с Минно геоложкия институт, Химико технологичния институт и с Университета в Лиеж по специално със секцията им по хидрометалургия, отбеляза още той.

Признание за успехите на Дънди Преашас Металс са и връчените престижни награди. Компанията получи Сертификат за най-иновативна фирма и иновативен проект на Българската търговско промишлена палата и наградата за качество на КРИБ. Особено ценна е последната награда за безопасност на FM Global. Гергана Тодорова – специалист Комуникации в ДПМ обясни, че тази компания ежегодно оценява рисковете в ДПМ. Техният последен доклад показва, че ДПМ значително е подобрил експозицията си към рискове и значително са намалели средствата, които компанията би могла да загуби в следствие на такива събития.

През първото тримесечие стартира програмата за дуално обучение, в която ДПМ заедно с Аурубис  е партньор на Аграрно техническата професионална гимназия. На този проект се разчита да осигури необходимите бъдещи кадри за двете компании. В стажантските програми Илия Гърков съобщи новината, че се предвижда през следващата година размяна на деца стажанти между Крумовград  и Челопеч по време на летните стажове.

Инвестиционната програма на ДПМ също се реализира съгласно плановете. Завършили са Строително-монтажните работи в срок на Пречиствателната станция за битово-фекални води и в момента се провеждат тестови изпитания. Влажната зона на хвостохранилище Челопеч е друго важно инвестиционно предложение, по което се работи.

Константина Градева-Василева – Директор здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността обясни, че влажната зона е в основата на основната пета на хвостохранилището. Това е една пилотна инсталация с научно изследователска цел. Този проект се разработва заедно с МГИ. Идеята е да се оцени пропускателната способност на една такава влажна зона. В тези зони се засаждат различни водолюбиви растения с цел да се оцени тяхната водопропускателна способност. Тестово ще се пропускат дренажни води за да се оцени ефекта от това съоръжение.

На срещата бе съобщено още, че проектът в Крумовград се реализира съгласно приетия план. В момента се извършват земно изкопни работи и строителството на пътища. На 2 май съвместно с община Крумовград е открит Център за обучение. Със съдействието на ДПМ е извършен ремонт на Техникума по транспорт.

В отговор на въпрос за изпълнение на приетата програма за стабилизиране на местната болница в Пирдоп, Илия Гърков отговори, че те са изпълнили поетите финансови ангажименти и очакват мениджмънта на болницата да стабилизира оперативните си резултати.

www.rnews.bg

 

Коментарите са закрити.