Аурубис, Дънди Прешъс Металс и техни партньори стартират обучението на собствени професионални кадри

Партньори в дуалното обучение са Аграрно – техническа професионална гимназия – Златица и Община Златица

От 30 май до днес в селищата на Средногорието се проведоха срещи на организаторите на дуалното обучение с родители и ученици от 7 клас. В тези срещи се обясни какво представлява това обучение и какви са перспективите пред децата.

Идеята за дуалното обучение е на Аурубис България. Заедно с Дънди Прешъс Металс и техните партньори те се обединяват пред необходимостта от подготвяне на качествени професионални кадри за компаниите им. През есента на тази година стартира този дългосрочен проект. Целта е завършилите обучението млади хора да получат пълноценна реализация във водещите предприятия от района. Обучението ще се осъществява в Аграрно – техническа професионална гимназия – Златица.

В Информационния център на Аурубис в Пирдоп Величка Баланова – Директор на АТПГ обясни за целите на дуалното обучение. Това е обучение, което се осъществява на две места в професионалното училище и фирмите партньори. Прием на ученици се осъществява след 7 клас. Срокът на обучение е 5 годишен с разширено обучение на английски език. Завършилите получават средно образование и трета степен на професионална квалификация по съответната специалност. За тази година специалностите за обучение са две – „Машини и системи с цифрово програмно управление“ и  „Машини и съоръжения за заваряване”.

Училищното обучение обхваща два тематични комплекса – общообразователен и по специалността. Общообразователният тематичен комплекс включва обучение по всички предмети, предвидени по учебен план за придобиване на средно образование. Вторият комплекс включва теоретична подготовка по специалността. В него учениците изучават теоретични предмети от задължителната професионална подготовка.Практическите занятия в реална работна среда се осъществяват в 10, 11  и 12 клас. Учениците сключват трудов договор с предприятието и получават пропорционално заплащане за извършената работа в размер на 90% от минималната работна заплата. Заедно с това те ще получават и стипендии по време на обучението си. Това ще даде определена финансова самостоятелност на учениците.

Гергана Висариева – Ръководител „Технически обучения” в Аурубис обясни мотивите на фирмата за стартиране на този проект. Те са свързани с желанието на компанията за обучение на собствени кадри още от ученическата скамейка. Дуалното обучение е продължение на стажантските и практикански програми организирани от компанията. Като тук се цели да се даде един  по-силен тласък на обучението чрез работа. То ще се провежда в реална работна среда и за всеки обучаем ще има определен ментор, който ще го напътства и ръководи в работния процес. Това обучение в България стартира преди няколко години и информацията, която получава Аурубис за качествата на завършилите ученици е много положителна. Гергана Висариева каза, че компанията планира какви кадри ще и бъдат необходими в бъдеще – това ще бъдат точно тези, които ще завършат двете специалности. Разбира се след време ще има допълване на дуалното обучение с нови специалности необходими на бизнеса. Сега е моментът родителите да се замислят какво желаят и какво ще работят след време децата им.

Иван Иванов – Управител на Металпласт и представител на 14 местни фирми партньори на Аурубис и ДПМ сподели, че те се включват в реализирането на този проект, тъй като подкрепят идеята за връщане към добро професионално обучение чрез работа. Той лично завършвайки техникума в Златица преди време е изпитал върху себе си ползата от това обучение. Когато учениците са на стаж в реалното производство разбират каква е ползата от изучаването на техническите дисциплини. Съвременното производство изисква определени технически знания, компютърни и езикови умения. Всичко това ще бъде придобито по време на това дуално обучение. Работодателите са заинтересовани от успеха на този проект. Те го подкрепят и ще заделят необходимите средства за финансово стимулиране на учениците. Разбира се те подкрепят и желаещите да продължат обучението си във висшите училища. Фирмите гледат с години напред и затова са заинтересовани да подкрепят децата и да ги развиват. Иван Иванов е убеден, че родителите няма да сбъркат с насочването на децата си към тази форма на обучение, защото те ще излязат от училището подготвени за живота.

Николина Рашкова – Ръководител организационно развитие в Дънди Прешъс Метълс, обясни, че те се включва в този проект, защото той е утвърдена световна практика. Компанията развива практиканската програма още от 2007г. и това показва, че те отдавна са убедени в ползата от този вид обучение. Тя сподели, че тези деца работейки в предприятието в реална работна среда ще получат много повече от конкретното обучение по специалността. Те ще разберат как се работи в една голяма компания по правилния начин. Ще усвоят безопасния начин на работа и ще знаят за значението на екологията. Завършвайки обучението си те ще бъдат реални работници в тези фирми и ще бъдат взети на работа.

Магдалена Иванова – кмет на Община Златица обясни, че с голямо удоволствие е участвала във всички срещи с родителите и застава изцяло зад този проект. Той дава възможност на младите хора да придобият професия и да останат да живеят и работят в района. Още по време на обучението те ще имат реални трудови договори и ще продължат работа в предприятията.

 Източник: www.rnews.bg

Коментарите са закрити.