“Аурубис България” отчита ръст на производството

Приходите на заводите в Пирдоп и Хамбург са нараснали с 19% за полугодието до края на март

Медодобивното предприятие “Аурубис България” е увеличило производството си през шестте месеца до края на март, с което е компенсирало по-ниските обеми на завода в Хамбург. Това показват резултатите на германския собственик Aurubis за полугодието на финансовата година, която започва през октомври. Двете производствени мощности са част от звеното за първична преработка на мед, което отбелязва 19% по-високи приходи в сравнение със същия период на миналата година. В междинните отчети групата не дава финансови резултати по компании. Aurubis като група също отчита ръст на приходите и оперативната печалба, а прогнозите са тенденцията да се запази и до края на годината.

Звеното за първична преработка

Предприятията в Пирдоп и Хамбург, които се занимават с първична преработка на концентрати и други суровини в чиста мед, са повишили приходите си до 3.1 млрд. евро общо. Основният двигател на ръста са по-високите цени на металите.

По данни на Aurubis цената на медта в началото на финансовата година е била 4807 долара/тон, а в края на полугодието е достигнала 5949 долара/тон, като е преминала и през пик от 6145 долара/тон в средата на февруари. Като цяло средната цена на метала за периода се е покачила с 16% до 5556 долара/тон.

Оперативната печалба преди данъци (EBT) на звеното е нараснала с 22.5% спрямо същия период на миналата година. Освен поскъпването на медта благоприятно са се отразили също покачването на таксите за преработка и рафиниране на медни концентрати, както и за рафиниране на меден скрап. Положителен ефект е изиграл и скъпият долар.

Производство

Производството в звеното като цяло е останало почти без промяна, като се отчита лек спад в преработката на концентрат от 1.199 млн. тона до 1.170 млн. тона. Причината за това е временното спиране на работа в германския завод за планов ремонт през есента на миналата година. Общите обеми обаче са останали стабилни заради увеличената преработка в Пирдоп

Подобен планов ремонт миналата пролет се отрази на резултатите на “Аурубис България”. Ръстът, който отбелязва предприятието сега обаче е в сравнение със зимните месеци отпреди това.
Лек спад има и в производството на сярна киселина, която се получава като страничен продукт в двата завода, но количествата в Пирдоп отново са по-големи. От отчета става ясно, че в началото на периода е имало излишък на пазара, но заради затваряне на някои преработващи мощности в света в края излишъкът е намалял, което е довело до леко покачване на цените.

Голяма част от суровините за “Аурубис България” се внасят, тъй като местният добив покрива едва около 30% от капацитета на завода. Наскоро компанията откри ново складово съоръжение за обработка на внасяния концентрат на пристанище Бургас, което трябва да намали загубите и разпиляването на суровина. Пак там през есента ще заработи и нов терминал за сярна киселина, през който компанията ще изнася продукта.

Групата

Приходите на групата Aurubis са нараснали с 15% до 5.428 млрд. евро за полугодието до края на март благодарение главно на по-високите цени на металите. Оперативната печалба преди данъци (EBT) се е повишила с 4% на годишна база до 118 млн. евро. Печалбата преди данъци по международните счетоводни стандарти достига 272 млн. евро спрямо 40 млн. евро преди година.

“Aurubis преработва комплексни суровини, което я прави по-малко зависима от по-ниските такси за преработка и рафиниране на пазара на концентрати в момента. В същото време преработката на тези суровини осигурява по-голям марж на дружеството”, казва главният изпълнителен директор на групата Юрген Шахлер. Компанията запазва прогнозата си за цялата финансова година за значително по-висока оперативна печалба преди данъци (EBT) и малко по-висока възвращаемост на капитала (ROCE) – двата основни индикатора, които се следят от инвеститорите.

Източник: Капитал

Коментарите са закрити.