Индустриален клъстер Средногорие проведе форум „Двустранен диалог“ проект „ДИАЛОЗИ (диалог– индустрия – активни – лобиране – общини – заетост – инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ” по програма „Еразъм +“

index

img_5995 img_6011

Само с общите усилия на всички институции, бизнес, общественост, могат да се подобрят условията за инвестиции в региона и да се повиши заетостта сред младите хора. Необходимо е да се повиши конкурентоспособността на региона.

Това са едни от основните послания, около които се обединиха участниците във финалния форум „Двустранен диалог“, организиран от Индустриален клъстер Средногорие в изпълнение на проект „ДИАЛОЗИ (диалог– индустрия – активни – лобиране – общини – заетост – инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ” по програма „Еразъм +“.

Събитието се проведе на 18 Ноември, в община Пирдоп и е част  от поредица форуми, които през 2016 г. се организират в различни общини от Средногорието, на които се съпоставя „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието в частност – жените, с „дневния ред“ на местните и централни политики по въпросите на повишаване благосъстоянието на младежите.

В събитието взеха участие младежи от общините Етрополе, Панагюрище, Копривщица, Пирдоп, Златица, Челопеч и др., училища от региона,  представители на общините, БТ Пирдоп, Регионален инспекторат по образование- София област и бизнеса.

Младежите представиха своите оригинални идеи за бизнес инициативи, които да се развият в региона и да генерират заетост.

Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, обърна специално внимание, че е необходимо да се насърчат предприемаческите инициативи сред младежите заедно с помощта и на бизнеса и  на общините.

Ангел Геров, кмет на община Пирдоп, изтъкна, че е трябва да се направи така, че всички заедно да създадем условия да задържим младите хора в региона.

Мария Шентова, директор на Дирекция БТ Пирдоп, отбеляза, че проблемите на заетостта сред младите жени в региона на Средногорието са ясни. Това, което е важно са резултатите от проекта, т.е. как младите хора, в частност младите жени, да се реализират успешно на пазара на труда.  

Пенчо Геров, кмет на община Чавдар, отбеляза, че все повече хора остават без работа и съвместно с големите предприятия трябва да се разработи програма за дългосрочна заетост в региона, особено след приключване на тяхната дейност.

Магдалена Иванова, кмет на община Златица, изрази надежда с този проект да се постави началото на дебат за обща стратегия за младежка заетост.

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково, изтъкна, че населението в Средногорието е будно и сега е моментът да започнат да се търсят решения, особено що се касае до финансирането на конкретни бизнес проекти.

Христо Андреев, ръководител на Регионалния инспекторат по образованието – София област, изтъкна, че при избора на специалности е необходимо да се обърне внимание на реалните нужди на бизнеса в региона, а не на наименованията на отделните спициалности.

Участниците се съгласиха, че слушайки презентациите на младежите, са обнадеждени за бъдещето на региона и, че трябва да зачестят срещите между младите хора и кметовете.

Проект № 2015-3-BG01-KA34701-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейскaта комисия и Националната агенция.

Коментарите са закрити.