Дънди Прешъс Металс Челопеч ще бъде рудник без хартия през 2017

dpm_sreshta

Ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” планира да модернизира и дигитализира дейността си през 2017 година до такава степен, че във вътрешно-стопанските дейности да не бъде използвана хартия. Това беше съобщено от Изп.-директор на компанията Илия Гърков по време на регулярната среща с местните медии. Беше разяснено още, че специалисти преработват и адаптират софтуерни продукти за нуждите на компанията, така че за един голям брой служители да отпадне административната работа, която трябва да извършват и те да насочат усилията си в други дейности.

По думите на Илия Гърков продължават предизвикателствата пред минната индустрия. Има нестабилност на пазарите и цените, бавен темп на развитие и висока степен на риск. В „Дънди Прешъс Металс Челопеч” са постигнати планираните цели, предвидени за 2016 година. Осигурено е производството на 2,2 млн.тона суровина. Започва изграждането на пречиствателна станция за битово-фекални отпадни води и стартира проектът за надграждане на хвостохранилището.

Ирена Цакова, оперативен директор в „Дънди Прешъс Металс Крумовград” даде информация за развитието на проекта там. В Челопеч вече се обучават кадри за новия рудник. В Крумовград текат подготвителни дейности преди същинското строителство. Производството се очаква да стартира през 2019 година.

 

Източник: Средногорие медия

Коментарите са закрити.