Дънди Прешъс Металс Челопеч домакин на Мениджър за един ден

dpm_menijar

На 17 ноември „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ беше домакин на инициативата Мениджър за един ден. За дванадесета поредна година дружеството приема ученици от училищата в региона и им дава възможност да съпреживеят един ден на мениджър в различен отдел.

Денят започна с кратко представяне на дейността на рудодобивното и преработвателно дружество. Последва по-задълбочено запознаване със основните дейности по отдели.

Множество момичета и момчета от Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение в Челопеч, Аграрно техническата професионална гимназия и СУ „Свети Паисий Хилендарски“ в Златица се възползваха от възможността да съпреживеят един работен ден на мениджър в компанията. Младите мениджъри бяха разпределени в отделите „Финанси“, „Технически служби“, „Връзки с обществеността“, „Охрана и сигурност“, „Доставки“, „Безопасност и здраве при работа“, дирекциите „Човешки ресурси и администрация“ и „Производство“.

В края на работния ден в Информационния център мениджърският екип отчете работата за деня. Участниците споделиха своите впечатления от работата в компанията и приятелското отношение на служителите към тях. Гергана Янакиева, директор „Човешки ресурси и администрация” връчи на младия мениджърски екип сертификати за участие в инициативата.

Източник: Средногорие медия

Коментарите са закрити.