СЪСТОЯ СЕ ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2016“

  ace_1287 ace_1291

На 13.10.2016г. в София Хотел Балкан се състоя Трета годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2016“. Форумът бе организиран от Индустриален клъстер Средногорие и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“, както и в партньорство с „Елаците-Мед“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Асарел Медет“, „Геострой“, „Амилум България“ ,„ Нестле България“ и „Доцео“(otgovori.info).

Форумът бе открит от г-н Ивайло Иванов –Заместник – министър на труда и социалната политика, г-н Георги Николов – Председател на управителния съвет на Индустриален Клъстер Средногорие и  генерален секретар на „Аурубис България“ АД,г-н Камен Колев, Заместник-председател на Българската стопанска камара, г-н Васил Тодоров – Главен секретар на БТПП както и от г-н Николай Минков – Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

Водещ лектор на събитието бе г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Инспекция по труда“.

Трета годишна конференция „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2016“ протече в три сесии и насочи внимание към партньорствата между публичния и частния сектор в областите околна среда и устойчиво развитие и ЗБУТ, съвременните превенции и контрол върху риска като съществена част от корпоративните политики и дейността на институциите, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, добрите практики и не на последно място: успешните проекти,  които променят и развиват.  

Събитието бе посетено от над 150 гости.

Първият панел на форума се концентрира върху здравословните и безопасни условия на труд с модератор Николай Минков -Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие.

Презентации изнесоха:  г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“,  г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в „Аурубис България“ г-н Светлозар Караджов – Председател на управителния съвет и г-жа Нели Стефанова- Координатор по „Безопасност на труда и околна среда“ на „Амилум България“, г-н Александър Цанов-Мениджър „Безопасност и здраве при работа“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, г-н Мартин Бояджиев –  Мениджър „Бизнес анализи в търговски отдел“ на „Ей И Ес България“, г-н Красимир Ненов – Заместник -изпълнителен директор и Търговски директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ,

г-жа Светла Маринова – ръководител „Здраве, безопасност и опазване на околната среда“ на „Нестле България“, г-н Йордан Нешев – завеждащ устойчиво развитие по Здраве, безопасност и околна среда „Нестле България“.

Вторият панел на форума бе посветен на околната среда с модератор г-жа Десислава Чалъмова – Индустриален клъстер Средногорие. Своите гледни точки по темата представиха г-жа Любка Попова – Държавен експерт по комплексни разрешителни в дирекция „Превантивна дейност“ към Министерство на околната среда и водите, г-жа Петя Хорозова – Главен експерт в отдел „Опасни химични вещества“, Дирекция „Превантивна дейност“ към Министерство на околната среда и водите, майор д-р Георги Маринов, главен асистент в катедра “Логистика” във Военна академия “Г. С. Раковски“, г-н Никола Делев, експерт от „Овергаз“, г-жа Даринка Георгиева – Изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, г-н Драгомир Иванов, „Уотър Фюел Инженеринг“.

Финалната сесия на конференцията с модератор доц. д-р Бистра Ценова – Национален център по обществено здраве и анализи, традиционно  бе посветена на Интелигентното работно място. Презентации изнесоха инж. Деяна Илиева е управител на “ДОЦЕО”, г-жа Бистра Кирова-Изпълнителен директор на „Детски научен център Музейко“, г-н Томчо Томов – Ръководител на Националния център за оценка на компетенциите и г-жа Бисера Иванова-Заместник изпълнителен директор на „Мундус Сървисиз“.

ace_1325 ace_1213

Коментарите са закрити.