Старт на проекта на „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград

logo

Компанията предвижда 17 млн.долара инвестиции в местната общност и 5 млн.долара за мерки за насърчаване развитието на малкия и среден бизнес

„Дънди Прешъс Металс“ е закупил терена, на който ще се изгражда бъдещата площадка за добив и преработка на златосъдържащи руди в Крумовград, пише списание „Минно дело и геология“.

От дълги години в страната не е разкриван нов рудник, а именно това предстои да се случи тук. За всички етапи на строителството, през експлоатацията до рекултивацията, се предвижда използването на най-нови технологии. Те отговарят на световните стандарти за здраве и безопасност и гарантират опазване на околната среда.

Проектът е готов и отговаря на всички съвременни изисквания по отношение на технологиите, както и на очакванията на обществото. Предвижда се строителството да започне тази есен. Първите количества златно сребърен концентрат ще бъдат произведени през втората половина на 2018 г.

С изграждането и развитието на новия рудник се гарантират работни места за местното население. В етапа на строителството ще бъдат ангажирани около 300 души, а по време на експлоатацията ще работят 230 човека.

„Дънди Прешъс Металс“ ще приложи изцяло нов подход във възстановяването на терена след приключването на добива. То ще започне още след първата година на експлоатация. Възстановяването на терените ще се извърши изцяло с местни видове, които са подходящи за защитена зона „Родопи-Източни”, която е част от националната мрежа Натура 2000. Тъй като тя е създадена, за да защитава местообитанията на различните видове животни, дружеството напълно е съобразило видовете растителност, които ще се използват, така че след приключване на дейностите по закриване и рекултивация на обекта, да се създадат подходящи условия за запазване на биоразнообразието в зоната.

Реализирането на проекта ще има благоприятно въздействие върху местната общност и ще доведе до социални и икономически ползи. За целия период на експлоатация на проекта са предвидени инвестиции в местната общност в размер на 17 милиона долара. Средствата ще се използват за повишаване на качеството на услугите в образованието и здравеопазването, младежки инициативи, културни и спортни мероприятия. Ще бъдат предприети допълнителни мерки за насърчаване развитието на малкия и среден бизнес, който не е директно свързан с бъдещото предприятие. Планираната инвестиция за тази цел е в размер на 5 милиона долара.

 

Източник: rnews.bg

Коментарите са закрити.