„Индустиален Клъстер Средногорие” с награда от Българската минно-геоложка камара в категорията Малки предприятия по случай Националното честване на Деня на миньора

160818 ДМ - ИКС - иновации web

На 18 август 2016 г. в „София Хотел Балкан“ гр. София се проведе честването на Деня на миньора . Тази година миньорската гилдия отбележи и 25-ата годишнина от учредяването на Българската минно-геоложка камара (БМГК) през 1991 г.

„Асарел –Медет“ и „Елаците – Мед“ – членове на клъстера, бяха сред спонсорите на събитието.

Националното честване  на Деня на миньора по традиция се организира от Българска минно-геоложка камара с участието на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа“. На празника  заедно се събраха професионалисти от бранша, инвеститори, миньори-ветерани, ръководители и членове на националните синдикати, народни представители, чуждестранни посланици, представители на държавни, регионални и местни институции, медии, представители на НПО и други.

 На събитието присъстваха  г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България, която е патрон на националното честване и  г-жа Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика.

“През 2016 г. се достигат рекордни равнища на приходи в държавния бюджет от концесионна дейност”. Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на отбелязването на Деня на миньора.

Енергийният министър посочи, че със стратегическия документ е дадена визията за развитието на отрасъла през следващите години, основана на трите стълба – икономическа, социална и екологична отговорност.

Средната заплата в добивната промишленост към края на първото шестмесечие на 2016 г. е с над 50% по-висока от средното възнаграждение за страната. През последните години тенденцията на ръст на доходите в отрасъла е изключително важна. “Тя се случва благодарение на всички работници и на работодателите, които непрекъснато подобряват условията на труд в предприятията и инвестират в нова техника, за да има по-висока производителност”, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

„През изминалата година българската минерално-суровинна индустрия продължи своето развитие в посока устойчивост, въпреки тежкото положение от драстичния спад на борсовите цени на металите. У нас отчитаме ръст в добива на полезни изкопаеми от 12% (13.54 млн. тона) до 112.54 млн. тона на годишна база. Изчислено на глава от населението се пада по 16 тона на човек. Този факт е показателен, защото е рекорд за последните 10 години“, каза в своя доклад проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК.

„Въпреки глобалната несигурност нашите компании продължават да осъществяват и да развиват своите програми за устойчиво развитие с внедряване на редица проекти за иновации и подобрения на производствените процеси и щадене на околната среда. Браншът инвестира много и влага качествени усилия за подобряване на нивата на безопасност при работа и развива своите програми за грижа към човешкия капитал“, каза още проф. Цоцорков.

 „Минният бранш допринася значително за индустриалното развитие на България през последните 120 години“, каза Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. „Наша обща цел – между синдикати и браншовата камара – е да подобряваме условията на труд и да повишаваме безопасността, да работим за увеличаване на доходите и да се стремим Вашата професия да намира признание. Поклон пред всички Вас!“, каза в приветствието си още той.

„Днес отбелязваме 25 години от създаването на БМГК. Вие бяхте сред пионерите, които подписаха отраслов колективен трудов договор. Това бе епохално събитие за тогавашния период. Във Ваше лице ние открихме един достоен партньор и опонент, в позитивния смисъл на думата“, каза Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“. „Благодаря на Минно-геоложкия университет и на неговите студенти, които се учат в него. Защото те са бъдещето на Вашия бранш, които, повярвайте ми, е изключително труден“, допълни той.

От името на Българска стопанска камара поздравление отправи и г-н Камен Колев, заместник-председател на организацията. „Благодаря за отличното сътрудничество между нашите две организации. Радвам се, че взаимно търсим и намираме подкрепа за разрешаване на проблемите за развитие на българската икономика“, каза той от трибуната по време на Тържественото събрание.

По традиция бяха връчени и Годишните награди на БМГК, които се присъждат в пет категории: най-високи годишни резултати, иновации, грижа за природата, здраве и безопасност при работа и корпоративна социална отговорност. Всяка от тях има по три подкатегории – за малко, средно и голямо предприятие.

 „ Индустиален Клъстер Средногорие” получи награда  в категорията Малки предприятия с два проекта: „Средногорие лаборатис“ за повишаване на потенциала на клъстера за технологичен трансфер за разпространение на иновации,споделяне на ресурси и разширяване на пазарите“ и „Иновативната концепция “Shared Values” –Споделени ценности, за цел иновации от следващо ниво корпоративни социални технологии.

Министър Петкова награди българските предприятия от бранша, постигнали най-високи годишни резултати през изминалата година, както и тези приложили иновации в производствения си процес на работа. От името на Министерството на енергетиката Теменужка Петкова връчи почетен плакет на председателя на Българската минно-геоложка камара проф. Лъчезар Цоцорков по случай отбелязването на 25 години от основаването на важната за отрасъла институция.

Коментарите са закрити.