Конференция “Създаване на споделени ценности” (Creating Shared Values) 2016

ACE_6891_02  ACE_7359

На 08 юни 2016 г. в София хотел Балкан се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ “СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ” (CREATING SHARED VALUES), организирана от Индустриален клъстер Средногорие.

Събитието се проведе под патронажа на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев.

Генерален партньор на форума бе АУРУБИС БЪЛГАРИЯ.

Конференцията има за цел да популяризира и спомогне за изграждането на дългосрочно устойчиво и ползотворно сътрудничество между бизнеса, държавата и обществото чрез лансиране и развитие на концепцията за Създаване на споделена стойност (Creating Shared Value), представена в основополагащата статия на Майкъл Портър и Марк Крамер  „Създаване на споделена стойност. Как да преосмислим капитализма и да отприщим вълна на иновации и растеж“, публикувана през 2011 г. в Harvard Business Review.

Концепцията за Създаване на споделена стойност (CSV) стъпва върху методите на филантропията и корпоративната социална отговорност, но същевременно представя цялостен нов модел на бизнес поведение, което носи дългосрочна социална стойност за обществото.

Основни теми , които бяха засегнати на конференцията:

  • Еволюция в корпоративното мислене: благотворителност – корпоративна социална отговорност.
  • Концепцията ”Creating Shared Values” (CSV) – пресечена точка между бизнеса и социалните предизвикателства пред обществото.
  • Нови възможности за бизнеса и гражданското общество да идентифицира и решава социалните проблеми чрез лостовете на конкуренцията.
  • ”Споделената” устойчива корпоративна политика. Добри практики.

Форумът  бе открит от проф. Иван Димов, Заместник – министър на образованието и науката на Република България, г-н Георги Николов, Председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие и Генерален секретар на Аурубис България, г-н Венцислав Славков, Председател на Управителния съвет на Асоциация на бизнес клъстерите в България, г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, г-н Радомир Чолаков, Изпълнителен директор на Каолин, г-н Александър Чобанов, Директор Човешки Ресурси, Асарел-Медет.

ACE_6859_02

Г-н Николай Минков постави акцент върху дългосрочните и устойчиви партньорства между индустрията и образователните институции и високата добавена стойност, които имат те за развитието на обществото ни.

Участниците се обединиха около тезата, че  дългосрочната, устойчива и конкурентоспособна икономическа стойност може да бъде постигната само тогава, когато бизнесът инвестира и в нуждите на обществото. Затова целите на капитализма и на корпорациите трябва да бъдат предефинирани като създаване на споделена стойност, а не само на печалба единствено за себе си.

Модераторът на втората сесия, г-жа Мануела Дюлгерова – Тотева, Ръководител на отдел «Комуникации» в Аурубис България изтъкна, че ”Създаването на споделени ценности не е опция – това е бъдещето! ‘’.

В отделните сесии взеха участие:  дружествата «Елаците – мед» и «Геотехмин», г-н Радомир Чолаков, Изпълнителен директор на «Каолин», г-н Александър Чобанов, Директор Човешки Ресурси «Асарел-Медет», г-жа Валентина Деканска, Член на управителния съвет  на «Съвета на жените в бизнеса в България», доц. Захарин Марков, «Институт за перспективни изследвания за отбраната», г-жа Румяна Парушева, ръководител на отдел “Комуникации и връзки с институциите” в Siemens България, Г-н Павел Маринков, директор „Бизнес развитие“ на Енерджи лайн Веолия, г-жа Елица Баракова, Изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителност в България“, г-жа Люба Никифорова, „Титан Златна Панега Цимент“, доц. д-р Любосвет Стоев, преподавател във Военна Академия „Георги С. Раковски“, г-н Камен Василев, Член на УС на Българска асоциация на електрическите превозни средства.

Всеки един от участниците представи своята гледна точка и добрата практика на организацията си за споделените ценности между бизнеса, държавата, неправителствения и образователния сектор за общото не само икономическо, но и социално развитие и как моделът на устойчив бизнес: всички печелят, е реален, с все повече привърженици.

Коментарите са закрити.