„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД


„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД е минно-добивно предприятие с над 50 годишна динамична история. От 2004 г. в развитието на дейността на дружеството са вложени над 300 млн. щатски долара за модернизиране на производството, подобряване на условията на работа и безопасността на труда, реализиране на екологични проекти и инвестиции в обществото.

Дънди Прешъс Металс Челопеч реализира инвестиционната си стратегия в България чрез поетапно осъществяване на последователна програма за увеличаване на производството, въвеждане на инфраструктурни и технологични новости. Крайна цел на дружеството е след 2012 г. годишната производителност да бъде удвоена и дружеството да добива и преработва 2 млн. тона руда. Проектът е на обща стойност 150 млн. щатски долара.

Разработването и внедряването на технологични новости създава ноу-хау и професионален потенциал, който се развива и запазва в рамките на страната. Това благоприятства формирането на среда за разработване на нови минни и металургични технологии в експериментални и индустриални условия.

С персонал от над 1000 човека, дружеството е основен работодател в района на Челопеч и Средногорието. Благодарение на дейността на дружеството, община Челопеч запазва най-ниски нива на безработица в страната.

„Дънди Прешас Метълс Челопеч“  - работен процесCH16_DSC0669chelopech_3596Panorama from Kachulka damchelopech_3600