Пета годишна конференция “Управление на активите и поддръжката”


ПАРТНЬОРИ

Logo

 UntitledKPMG_Logo+Strap_LC_TM

1-AN-17148

ПЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ И ПОДДРЪЖКАТА
ASSETS AND MAINTENANCE MANAGEMENT11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11                                          21 ноември 2013 г. / четвъртък /
Бизнес център и хотел “Земята и Хората”
гр. София
   
РЕГИСТРАЦИЯ   Брошура

 

Бизнес моделите за управление на активите и поддръжката са все по-необходими в съвременните производства. Добре изпълнената стратегия за оптимизация на активите и поддръжката би могла да намали нежеланите разходи, да проследи причините за проблемите, да осигури информация за състоянието на активите и да диагностицира грешките, както и да препоръча необходимите действия.

Основните акценти, обект на дискусиите, са:

  –   Организация на превантивната поддръжка
  –   Предизвикателствата пред въвеждането на нови технологии
  –   Как да използваме максимално възможностите на наличното обурудване
  –   Управление на риска
  –   Добрите практики в управлението на материални активи и поддръжката

 

Регистрационни такси: 

160,00 лв. ранна регистрация до 11 октомври 2013 г. за един участник от организация;  11111111111111111111111111111111111111111                                                  240,00 лв. късна регистрация след 11 октомври 2013 г. за един участник от организация;                                                                                                                                Цените са без включен 20 % ДДС.

За допълнителна информация и регистрация до 19 ноември (вторник):
11111111111111
Снежана Георгиева         телефон: +359 88 766   0422                  е-адрес: info@srednogorie.eu
Петър Ковачев                  телефон: +359 87 994   8479                  е-адрес: p.kovachev@srednogorie.eu
Ева Симеонова                  телефон: +359 87 994   8480                  е-адрес:  e.simeonova@srednogorie.eu
 
                                                                                    

ПЪРВИ ГОДИШЕН ФОРУМ
ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА

Преодоляване на дисбалансите – фактор за индустриална стабилност

14 юни 2013 г. / петък /
Американски университет в България
гр. София

Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производители, търговци на електроенергия, потребители на средно напрежение, опер