Обучителен семинар ПЕЧЕЛИВШИЯТ ЕКИП


ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР       

ПЕЧЕЛИВШИЯТ ЕКИП

Организатор:

Srednogorie_Logo_TXT_ENG

24.04.2014г.
Бизнес център „Земята и Хората“,  
Околовръстен път №27,
гр.София                                                    
                                                                                     

 

Лектор на събитието е Стивън Питърсън, бизнес консултант от САЩ, който в дългогодишната си практика е изградил успешни модели за екипна работа.

Обучителният семинар ще Ви предостави специфичен поглед към  основните принципи на колективната работа и към това кои са ключовите компетенции на членовете на успешния екип. Ще бъде обърнато внимание на онези определящи качества на мениджърския тим, които стимулират създаването на система от споделени ценности и вярвания вътре в организацията, които в последствие служителите проектират в личностните и професионалните си отношения.

„Печелившият екип“ е насочен към хората, които се включват активно в бизнес процесите и взаимоотношенията в дадена организация, като благоприятстват изграждането на устойчиви връзки между нейните служители, допринасят за разрешаване на възникнали конфликти, намират ефективни, удовлетворяващи страните решения и участват активно в дейността на компанията.

Г-н Стивън Питърсън ще покаже на участниците в обучителния семинар как да придобият необходимите знания и компетенции, за да станат активна част от печелившия екип. В допълнение ще бъдат обсъдени и начините, чрез които могат да бъдат стимулирани и създадени необходимите условия и предпоставки за раждането на печеливша екипна работа там, където я няма.

ЦЕНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА 24.04.2014г.

100 лв. (без ДДС) за представител от фирма

Забележка: Цената включва теоретичния и практически курс на обучение, учебните материали, сутрешно кафе и междинни кафе паузи, както и работен обяд.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

За регистрация до 22.04.2014г. /вторник/ и допълнителна информация:

Василена Димитрова             Е: v.dimitrova@srednogorie.eu           T: +359 88 261 7670

Ева Драгоева                              E: e.simeonova@srednogorie.eu          T: +359 87 994 8480