Новини


На 15.06.2012 г. се състоя среща на комитет Опазване на околната среда и устойчиво  развитие. В работата му взеха участие представители на компаниите-учредители на Клъстера. Бяха обсъдени идеите и възможностите за съвместни действия, които да допринесат за екологичната устойчивост на района. Участниците единодушно се съгласиха да се възроди “зеленото направление” в дейността на Сдружението.