КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“


Организатор: Srednogorie_logo_final_ENG_

Институционални партньори:  

Медийни партньори:  

 

Уважаеми дами и господа,

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ 

Ви кани да посетите

КОНФЕРЕНЦИЯТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА

1 март 2018 г. /четвъртък/

 Зала Витоша, Интер Експо Център

ПРЕДСТАВЯНЕРЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 

Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“ ще постави акцент върху актуалните въпроси, касаещи развитието на транспорта и логистиката в България.

Основополагащ фактор за устойчивия икономически растеж на всяка държава е добре развитата транспортна и логистична инфраструктура, позволяваща ефективното разпространение на стоките и безпроблемното пътуване на хората, което води до свързаност, достъпност и подобряване качеството на живот.

Поради актуалността на този въпрос, форумът ще осигури необходимите условия за обсъждане на теми свързани с: бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

По време на конференцията ще бъдат разгледани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

Събитието ще бъде посетено от широк кръг представители на бизнеса, държавните институции, неправителствения сектор, както и медии.

Можете да се регистрирате до 26 февруари на: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-a5bkeWZ7e7EDOyAutDZK0QH1CPNOGUvOE1YU-_PE_xqqg/viewform

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ:

120 лева за участник;

100 лева при двама и повече участници от организация.

(Цените са с включен ДДС)

 

За допълнителна информация и при интерес за участие като партньор:

Ева Драгоева: + 359 879 948 480; e-mail: e.dragoeva@srednogorie.eu

Златина Саръева: +359 879 948 479; e-mail: z.saraeva@srednogorie.eu