Конференция “Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014”


Уважаеми дами и господа,                                                                      Организатор: Srednogorie_logo_final_ENG_

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ                                                                           Партньор:            1 Ellatsite-Med

Ви кани да посетите                                                                                                                                                            Aurubis-300x46

 

КОНФЕРЕНЦИЯ:

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2014

СЕМИНАР:

РАБОТНО МЯСТО И СРЕДА: ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ

16 октомври 2014г./четвъртък/

Шератон Хотел Балкан, гр.София

част от:

 СЪБИТИЙНА ПОРЕДИЦА:

ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДСТАВЯНЕРЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Целта на конференцията е да бъдат представени съвременните решения, технологии, процеси и практики в областта на устойчивото индустриално развитие, където приоритетно се насърчават здравословните и безопасни условия на труд.

По време на конференцията ще се проведе и семинар на тема „РАБОТНОТО МЯСТО И РАБОТНАТА СРЕДА. ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ“, който ще разгледа особеностите на тези задължителни за успешния работен процес елементи.

Основните акценти, обект на дискусиите, са:

  • Съвременни подходи и изисквания при здравословните и безопасни условия на труд;
  • Ключови процеси при разработване на екологични критерии в индустрията;
  • Значението на ефективното управление на ресурсите за ефикасността на производствата;
  • Иновативни модели и комплексни подходи при опазване на околната среда;
  • Индустриалното взаимодействие като зелен бизнес модел;
  • Системи за управление, подобрение и повишаване на ефективността при управление на процесите на работното място;
  • Добри практики и примери.

 

Цени за участие и начини на плащане:

100,00 лв. за 1 участник от организация;

80,00 лв. при двама и повече участника от организация;

Цените са без включен 20 % ДДС

 

За допълнителна информация и регистрация до 13 октомври (петък):

Василена Димитрова       телефон : 359 88 261 7670 е-адрес :  v.dimitrova@srednogorie.eu

Ева Драгоева                      телефон : 359 87 994 8480 е-адрес :  e.simeonova@srednogorie.eu

Петър Ковачев                   телефон : 359 87 994 8479 е-адрес :  p.kovachev@srednogorie.eu