Индустриален Клъстер Средногорие съвместно с Фондация „Америка за България“ обявяват началото на проект „Бизнес постижения за социално предприемачество“


Индустриален Клъстер Средногорие съвместно  с Фондация Америка за България обявяват началото на проект  Бизнес постижения за социално предприемачество.

 Какво? Бизнес постижения предлага:

  • Безплатен 12-седмичен курскъдето участниците:

                       – Ще усвоят основите на бизнеса в България: от оценка на идеята до успешно управление на финансите и бизнеса;
                       – Ще развият личностните си умения: комуникационни умения, управление на времето,презентационни умения.       

  • лектори са успели действащи български предприемачи;
  • ментори са хора с опит в бизнеса;
  • конкурс и парична награда за най-добрия бизнес план (по предварително зададени критерии);
  • предоставяне на заеми с добри условия за всички желаещи, които редовно са посещавали курсовете с добре написан бизнес план.

Кой? Потенциалните участници в проекта Бизнес Постижения са хора, които отговарят на следните критерии:

  • мотивирани за промяна и мотивирани да придобият и да развиват предприемаческите си умения;
  • инициативни, позитивни, гъвкави;
  • със силно желание да стартират или развият свой собствен бизнес;
  • готови да отделят време за посещение на курса и време за подготовка вкъщи.

Кога? Курсът започва на 25.01.2018 г.

покана