Изпълнителен директор


Николай Минков, Изпълнителен директор

Nikolay Minkov 7 (2)

Образование

Магистър-електроинженер по специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт, Москва, Русия. Специализирал е автоматизация и управление в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в университети и компании в България и Русия, Гърция и Кипър, Великобритания, Ирландия и Япония.

Професионален опит

Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, Факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и други. По-късно ръководи отдел „Концесии“ в Министерски съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България, Хайделберг (днес Титан Златна Панега) Цимент, Юнион Миниер (днес Аурубис България), ЕОН България и други. През 2002 г. се присъединява към ръководството на “Елаците Мед” АД. Член е на Съвета на директорите на медодобивната компания. От нейното създаване през 2004 г. управлява и представлява Енергео ЕООД – лицензиран търговец на електроенергия, част от групата Геотехмин ООД (www.geotechmin.com).

Николай Минков е един от инициаторите за създаване и развитие на Индустриален клъстер Средногорие.                                                                      При неговото учредяване през 2005 – 2006 г. и отново от 2011 г. е изпълнителен директор на сдружението.