Контакти

Сдружение  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ

Адрес за кореспонденция

бул. Цар Борис III №279Б, София, ПК 1619, България

Е-мейл: office@srednogorie.eu

 

Ева Драгоева

Мениджър Конфереции и събития

Телефон:  +359 87 994 8480

Е-мейл: e.dragoeva@srednogorie.eu 

Елена Заркова

Ескперт Бизнес развитие

Телефон:  +359 87 994 8478

Е-мейл: e.zarkova@srednogorie.eu 

 

Регионален център за търговия и инвестиции  

 ул. „Софийско шосе” № 18,  2080 гр.Златица, България

Златина Саръева

Експерт Програми и проекти

Телефон:  +359 87 994 8479

Е-мейл: z.saraeva@srednogorie.eu

 

Иглика Атанасова

Експерт Проекти

Телефон:  +359 88 766 0422

Е-мейл: i.atanassova@srednogorie.eu