Контакти

Сдружение  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ

Адрес за кореспонденция

бул. Цар Борис III №279Б, София, ПК 1619, България

Е-мейл: office@srednogorie.eu

 

Ева Драгоева

Мениджър Конфереции и събития

Телефон:  +359 879 94 84 80

Е-мейл: e.dragoeva@srednogorie.eu 

 

Златина Саръева

Координатор

Телефон:  +359 879 94 84 79

Е-мейл: z.saraeva@srednogorie.eu

 

Иглика Атанасова

Експерт Проекти

Телефон:  +359 887 66 04 22

Е-мейл: i.atanassova@srednogorie.eu

 

Регионален център за търговия и инвестиции  

 ул. „Софийско шосе” № 18,  2080 гр.Златица, България