Галерия


ACE_56561

ФОРУМ “ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА 2013”

ACE_5587

КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ И ПОДДРЪЖКАТА 2013“

ACE

КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2014”

ГОДИШЕН ФОРУМ "ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И  ОКОЛНА СРЕДА"

КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 2014”

Конференция "Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2014", 16.10.2014г.

КОНФЕРЕНЦИЯ “ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2014”

Кръгла маса "Активи и съоръжения 2014: Управление на жизнения цикъл, ремонта и поддръжката", 11.12.2014г.

КРЪГЛА МАСА “АКТИВИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 2014: УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ, РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА”, 11.12.2014г.

ACE_1021

КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015

ACE_8432

КОНФЕРЕНЦИЯ “ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  2015”

КОНФЕРЕНЦИЯ "СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ"(Creating Shared Values) 2016

КОНФЕРЕНЦИЯ “СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ”(Creating Shared Values) 2016

ACE_0356_01

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР “УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА 2014”

КОНФЕРЕНЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2016

КОНФЕРЕНЦИЯ “ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2016”

Годишен форум ТOILETS.BG

Годишен форум ТOILETS.BG

1111111

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 2017