ВТОРА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015


Конференция           

Иновации и предприемачество 2015                                    

Индустриално развитие,

Клъстери и Технологии        

19 март /четвъртък/, София Хотел Балкан (Шератон)                                                           

Организатор:

Srednogorie_logo_final_ENG_

Генерален партньор:

Aurubis

Партньор:

Ellatsite-Med 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

 

 

Конференцията ще постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, ще бъдат разгледани възможности, чрез които могат да бъдат създавани и внедрявани иновативни продукти и решения в компаниите и ще бъдат представени начини за повишаване на добавената стойност чрез насърчаването на иновациите и предприемаческото мислене. Събитието ще бъде посетено от представители на големия, среден и малък бизнес, държавни институции, браншови организации, местната власт, от членове н
неправителствения сектор, на образователните и научни среди, както и медии.Основните акценти на събитието са:

  • Приложение на иновационните политики в България;
  • Ключови стратегии за стимулиране развитието на иновации;
  • Политики и дейности на национално и европейско равнище за насърчаване на предприемачеството и иновационното мислене;
  •  Клъстерите като инкубатор на иновации и инстримент за повишаване на добавената стойност;;
  • Успешни примери и добри практики, прилагани от бизнеса;.

Регистрация до 17 март 2015г.

За допълнителна информация и регистрация:

Петър Ковачев,           1телефон: +359 87 994 8479;   p.kovachev@srednogorie.eu
Василена Димитрова, телефон: +359 88 261 7670;  v.dimitrova@srednogorie.eu