Управителен съвет


Тим Курт, Председател на Управителния съвет

Тим Курт е изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД.

Образование

Специалист по логистика от Университета по приложни науки в гр. Фрийдберг, Германия.

Професионален опит

Започва кариерата си в “Unilever” (1990-2001 г.), където като „Ръководител “Износ” натрупва опит в областите планиране, закупуване, счетоводство и обслужване на клиенти. Развитието на кариерата си продължава в компанията “Numico” и до 2004 г. заема позицията Ръководител “Логистика” за брандовете “Milupa” и “Pulmoll”, като се занимава главно с планиране и осигуряване на суровини за дейността на фирмата. От 2004 до 2006 г. живее и работи в гр. Ополе, Полша, като заема позицията Директор “Верига доставки”.

В “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) започва работа през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнително в периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър “Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество проекти на Групата, някои от които и в България. От 1-ви август 2014 г. заема позицията изпълнителен директор на Аурубис България. 

Президент е на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Председател на управителния съвет на Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“.

Инж. Драгомир Драганов, Член на Управителния съвет

Инж. Драгомир Драганов e изпълнителен директор на Елаците-Мед АД

 Образование 

Драгомир Драганов е магистър инженер по геология и проучване на полезни изкопаеми от Минно-геоложкия университет, София.  

Професионален  опит

Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор на Елаците-Мед АД от 2015 г. Преди това е бил генерален директор „Производство и околна среда“ на Елаците-Мед АД (2009-2015 г.). Професионалният му път в Елаците-Мед АД включва различни позиции: геолог, началник производствено-технически отдел, заместник-директор по производството и директор на Рудодобивен комплекс „Елаците“ (1982-2008 г.). През 2009 г. е  е бил  директор на „Природни ресурси и концесии“ на Геотехмин ООД.  Драганов работи повече от 30  години в минната индустрия, от които 5 години в сферата на търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми.

Има опит във всички аспекти на оценка на ресурситеи запасите от метални полезни изкопаеми, предпроектни проучвания,проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Драгомир Драганов има доказани управленски умения  в дейността по добив и първичната преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от открити рудници, както и в управлението на цялостния производствен процес.

 

Инж.Константина Градева-Василева, Член на Управителния съвет

new-image
Инж.Константина Градева-Василева е Директор „Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД , дъщерно дружества на канадската минна компания Дънди Прешъс Металс Инк (ДПМ).

Образование

Константина Градева-Василева е възпитаник на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски“, град София, магистър по Инженерна геоекология. Специализирала е „Международни икономически отношения“ към същия университет и „Минна публична администрация“ към Парижката минна академия.

Професионален опит

Професионалното й развитие започва в Технически университет-София, като експерт в Научно-изследователска лаборатория „Екологични технологии и управление“, а впоследствие работи в Държавен фонд „Земеделие“ и Министерство на икономиката.

Константина се присъединява към екипа на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, през март 2004 година като инженер-еколог. От 2009 г. ръководи екипа на отдел „Опазване на околната среда“, а от септември 2012 г. оглавява дирекция „Здраве, Безопасност, Околна среда и Връзки с обществеността“.

Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков , Член на Управителния съвет

Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД – най-голямото и структуроопределящо предприятие в община Панагюрище и Пазарджишка област. Носител е на най-високото държавно отличие – орден „Стара Планина – първа степен“, както и приза „Мениджър на годината 2009“. Той е почетен гражданин на гр. Панагюрище и на гр. Стрелча и дарител за реализацията на многобройни значими проекти и благотворителни каузи в общината и страната. Като меценат на културата многократно е удостоверяван с наградата „Златен век“ от Министерството на културата.

Образование

Завършил е средното си образование в гимназия „Нешо Бончев“ в родния град Панагюрище, а висше – в Техническия университет /Висш машинно-електротехнически институт/ в град София, специалност „Подемно-транспортни, строителни и минни машини“. Има специализации по мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и Япония.

Професионален опит

Постъпва на работа в Ремонтно-механичния цех на Минно-обогатителен комплекс „Медет“ през 1971 г., като стипендиант на предприятието. През периода 1979-1985г. ръководи изграждането на нова площадка на завод „Оборище“- Панагюрище /дн.“Яна“/.

През 1986 г. става главен директор на Технологичен минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“. Неговата лична инициатива, професионализъм, организаторски качества и всеотдайност в работата, са решаващи за успешното изграждане и пуска в експлоатация на новите мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел“ на 06.12.1989 г. От 1991 г. е изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ ЕАД. През 1998 г. заедно с 2756 свои колеги от предприятието основава инвестиционното дружество „Асарел-Инвест“ АД, в което по-късно мажоритарен дял придобива австрийската компания „Фьост Алпине Интертрейдинг“ чрез дъщерната си компания ФА „Копър инвест“. Дружеството „Асарел Инвест“АД, в конкуренция с известна чуждестранна компания от бранша, печели търга за приватизация на 75 % от капитала на „Асарел-Медет“ЕАД през м. юни 1999 г. След това дружеството изпълнява предсрочно и всички задължения по договора за приватизация, без да ползва никакви, предвидени по закон, привилегии за т.н. работническо-мениджърски дружества. През 1999 г. проф. д-р Лъчезар Цоцорков става изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Асарел-Медет“ АД. Под негово ръководство дружеството успешно се преструктурира и модернизира, прилагайки най-добрите европейски и световни практики в технологиите, екологията и корпоративната социална отговорност. Днес е сред водещите индустриални предприятия в страната и лидер в българския рудодобив с устойчиво, екологично и здравословно безопасно производство.

Инж.Никола Белишки, Член на Управителния съвет

Инж. Никола Белишки е кмет на община Панагюрище

Образование

Никола Белишки е завършил „Техникум по минна промишленост“ в Панагюрище със специалност „Минна електромеханика” и  „Институт за учители по практика“ в  Сливен със специалност „Силнотокова електротехника”. Притежава магистърска образователно-квалификационна степен по специалностите „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Безопасност на труда” в Технически университет Габрово.

Професионален опит

Никола Белишки постъпва на работа като преподавател през 1987 г. в Техникума по минна промишленост.

През периода 1997 – 2002 г. работи в “Електроразпределение Пловдив” – ЕАД клон Пазарджик, район Панагюрище. Заема длъжностите ел.монтьор-пласмент, ВРИД началник район Панагюрище отговорник звено “Пласмент”. В периода 2002 – 2009 г. Никола Белишки  работи в  “Асарел-Медет” АД, Панагюрище. До 2009 г. заема длъжностите Ел.монтьор ТТЦ, Диспечер ОФ, Инженер енергетик към отдел “Енергоснабдяване, енергийна ефективност и инженеринг”. От януари 2009 г. до юли 2009 г. е Ръководител звено “Енергийна ефективност”.

През  2009 г.  е избран за Народен представител в 41-то Народно събрание.

Никола Белишки е общински съветник в Общински съвет на Панагюрище от 2007 до 2009 г. Първоначално е председател на постоянната комисия “Местно самоуправление”, в последствие оглавява постоянната комисия “Териториално и селищно устройство”. Член е на постоянната комисия “Образование, култура и спортни дейности”.

Ангел Геров, Член на Управителния съвет

gerov

Ангел Геров е кмет на община Пирдоп

Образование

Ангел Геров е завършил „Унивеситет за национално и световно стопанство“, гр.София, специалност „Маркетинг и мениджмънт“.

Професионален опит

Ангел Геров идва от средите на малкия и среден бизнес в Средногорието.

От 1997 г. е в частния сектор и е съсобственик на две търговски дружества в сферата на търговията с петролни продукти и строителството и строително-ремонтните дейности. И двете компании функционират на територията на Община Пирдоп.

През 2015 г. е избран за кмет на община Пирдоп.

Инж.Николай Минков, Член на Управителния съвет

Nikolay Minkov 7 (2)

Инж.Николай Минков е Изпълнителен директор на Сдружение “ Индустриален Клъстер Средногорие“

Образование

Магистър-електроинженер по специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт, Москва, Русия. Специализирал е автоматизация и управление в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в университети и компании в България и Русия, Гърция и Кипър, Великобритания, Ирландия и Япония.

Професионален опит

Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, Факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София. Участва в научно-изследователски и приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и други. По-късно ръководи отдел „Концесии“ в Министерски съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България, Хайделберг (днес Титан Златна Панега) Цимент, Юнион Миниер (днес Аурубис България), ЕОН България и други. През 2002 г. се присъединява към ръководството на “Елаците Мед” АД. Член е на Съвета на директорите на медодобивната компания. От нейното създаване през 2004 г. управлява и представлява Енергео ЕООД – лицензиран търговец на електроенергия, част от групата Геотехмин ООД (www.geotechmin.com).

Николай Минков е един от инициаторите за създаване и развитие на Индустриален клъстер Средногорие. При неговото учредяване през 2005 – 2006 гг. и отново от 2011 г. е изпълнителен директор на сдружението.